Almere Smart Society

Almere Smart Society

Project beschrijving

Project Buurtpreventie - Samenwerking met Almere Smart Society Onlangs is het buurtpreventieteam Filmwijk gevraagd een bijdrage te leveren aan het project Almere Smart Society. De idealen van Almere Smart Society sluiten naadloos aan op de doelstellingen van het buurtpreventieteam Filmwijk (een schone veilige en hele Filmwijk). De activiteiten en onderzoeken die onderdeel uitmaken van het project zullen een grote invloed hebben op Almere als stad en dus ook op de toekomst van de Filmwijk. Het buurtpreventieteam onderkent het belang van een duurzame, sterke samenleving en draagt dan ook graag haar ‘steentje’ bij. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe onze bijdrage en exact uit gaat zien aangezien de oriënterende gesprekken aangaande nog gaande zijn. Zodra er meer duidelijk wordt volgt hier uiteraard meer informatie over.

Almere Smart Society Almere Smart Society is een unieke samenwerking tussen de gemeente Almere en een consortium van de volgende toonaangevende bedrijven: Philips, IBM, Cisco, Living PlanIT en Alliander. Daarbij doen inwoners van Almere, (lokale) ondernemers, studenten en onderzoekers proactief mee.

Doelstelling Almere Smart Society Almere Smart Society bouwt aan een slimme samenleving. Een groene, veilige en vitale stedelijke gemeenschap met gezonde en duurzame systemen die op een strategische en systematische manier het volledige potentieel van intelligente digitale infrastructuren gebruikt. Onze missie is om het leven van Almeerders en ondernemers in de stad makkelijker, goedkoper en leuker te maken. Vooral door innovaties met ICT.

Almere Smart Society kent een gezonde economische groei, een sterke sociale cohesie, een duurzame en ecologische ontwikkeling en systemen voor efficiënt stadsbeheer. Met open data, een open platform en een open netwerk.

De kracht van Almere Smart Society Almere Smart Society heeft een inspirerende en verbindende kracht om mensen, vanuit hun expertise en passie, op een gelijkwaardige manier samen te laten werken. Almere Smart Society biedt daarvoor een platform en neemt hierin altijd het initiatief om veranderingen te realiseren binnen onbekende terreinen, gericht op de toekomst.

De Kernwaarden van Almere Smart Society - Verbinden - Innoveren - Co-creëren

 

© 2018 Buurtpreventie filmwijk & Jacob van Pouderoijen. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Created by Buzzgency